Kolokvium Světa literatury

Ústav české literatury a komparatistiky FF UK a časopis Svět literatury srdečně zvou na kolokvium

 

OLDŘICH KRÁL, VLADIMÍR SVATOŇ A KOMPARATISTIKA

31. ledna 2020, FF UK nám. J. Palacha, místnost č. 104

 

PROGRAM

10:30 – 11:15

Eva Pelánová: Řád románového světa a osudovost. Poznámky k vývojové dynamice moderního románu na příkladu Mannovy Čarovné hory

Helena Ulbrechtová: Dekonstrukce a rekonstrukce gnosticismu v moderní literatuře Susan Taubes: Divorcing (1969) a Marija Rybakova: Anna Grom i ee prizrak (1999)

Alice Flemrová: Severoamerická a ruská próza v kontextu italské literatury 40. let 20. století prizmatem antologií

11:15 – 11:30 diskuze

11:30 – 12:00

Hana Kosáková: Zpráva o rukopisu dějin klasické ruské literatury z 60. let

Jana Kitzlerová: Překlad Majakovského poezie jako hledání hranic (nejen) dvou jazykových systémů

12:00 – 12:15 diskuze

12:15 – 13:30 pauza na oběd

13:30 – 14:15

Lucie Olivová: Jak navodit autenticitu staročínského vyprávění

David Uher: Komparativní grammatologie

Jan Beran: Čang Lung-si: Tao a logos

14:15 – 14:40 diskuze

14:40 – 15:40

Tomáš Glanc: Komparatistika není srovnávání: na příkladu poslední generace autorů neoficiální kultury

Jiří Pelán: Vladimír Svatoň a literární věda

Anna Housková: Polemiky na cestě literárním polem

15:40 – cca 17:00 diskuze

Účast v závěrečné debatě přislíbili další autoři z okruhu Světa literatury. Moderují redaktoři časopisu.

 

 

Kolokvium vzniklo za podpory projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Úvod > Kolokvium Světa literatury