Michal Špína: Osvobozená geografie. Veliký zpěv Pabla Nerudy

Veliký zpěv chilského básníka Pabla Nerudy je velmi komplexním a heterogenním dílem, které bývá označováno jako básnická encyklopedie Chile a (Latinské) Ameriky, současně je však básníkovou autobiografií a politickým vyznáním. Příspěvek prozkoumává rozličné způsoby, jakým do Nerudovy konstrukce obrazu Latinské Ameriky i sebe sama vstupuje místo, prostor a geografie: v první řadě jde o samotný výběr zmiňovaných míst, dále pak vztah míst a událostí (jak politických, tak básníkových osobních dějin) a relace mezi místy a hrdiny jednotlivých básní. Pozornost je věnována také jevům, které můžeme nazvat geografizací člověka (např. v básni „San Martín“) a antropomorfizací geografie. Pochopení této svébytné, politicko-poetické geografie by mělo vést k hlubšímu porozumění Velikému zpěvu jakožto celku.

Zpět na program konference

Úvod > Konference > Michal Špína: Osvobozená geografie. Veliký zpěv Pabla Nerudy