Eva Marková: Prostorové aspekty lyriky v gymnaziální výuce literatury

Je-li základní maximou nejen literární didaktiky, že by se probíraná látka měla vztahovat k žákovým zkušenostem se světem, pak se využití prostorových aspektů lyriky nabízí jako jeden z možných přístupů k výuce literatury na gymnáziích. Konkrétní zaměření na zobrazení míst v poezii umožňuje na jedné straně využít postupů z didaktiky cizích jazyků při textové analýze básní, využití postupů dramatické výchovy pak žáky vybízí k hledání vlastních přístupů k přednesu poezie. S využitím několika konkrétních rozhlasových pořadů z cyklu Básně a místa se pokusíme nastínit možné didaktické přístupy k lyrice a její interpretaci právě skrze její prostorové aspekty.

Zpět na program konference

Úvod > Konference > Eva Marková: Prostorové aspekty lyriky v gymnaziální výuce literatury