Josef Hrdlička: Místo a pohyb. O spojování míst v básních

Aristotelés ve Fysice (IV,4) spojuje otázku místa a pohybu: „Je třeba uvážit, že by se místo nemohlo zkoumat, kdyby nebyl místní pohyb.“ V příspěvku se budu zabývat otázkou spojení místa a pohybu v poezii, které můžeme sledovat poměrně záhy (Odysseia, Sestup Ištary do podsvětí), a motivace pohybu k místu a zejména z místa – kterou lze pracovně zvažovat jako rozdílnou časovost člověka a místa a nemožnost jejich plného sladění. Hlavním předmětem bude úvaha o tom, jak básníci spojují více míst v rámci jedné básně nebo sbírky, a pokus o typologii podobných „spojování“ a organizace míst. Závěr by měl směřovat k plurálnímu pojetí krajiny jako komplexu míst, v němž souběžně funguje několik různých vzorců (např. reálná podoba krajiny, kulturní historie, imaginární uspořádání míst, pohyb básníka, souzvučnost místních jmen apod.). V této části se zaměřím na příklady spíše z moderní a současné poezie.

Zpět na program

Úvod > Konference > Josef Hrdlička: Místo a pohyb. O spojování míst v básních