Zdeněk Smolka: Venkov a město, Beskydy a Ostrava

Příspěvek se zaměří na zobrazení venkovského prostředí v pohoří Moravskoslezské Beskydy v konfrontaci se zobrazením města Ostravy a jej obklopujícího průmyslového regionu. Soustředí se na poezii přelomu devatenáctého a dvacátého století, obzvláště na autory Petra Bezruče, Čeňka Ostravického a M. Kurta. Zkoumat bude způsoby zobrazení obou prostředí u zmiňovaných autorů, rozdíly mezi nimi a základní kontrasty ve vytváření obou krajin v básnických textech, zamyslí se nad jejich mimetickým představením i symbolizací. V menší míře vše uvede i do souvislostí s formální stránkou poezie zkoumaných básníků a jejich literárněhistorickým zařazením. Vezme v potaz širší kontext poezie spjaté s regionem širšího Ostravska.

Zpět na program konference

Úvod > Konference > Zdeněk Smolka: Venkov a město, Beskydy a Ostrava