Mariana Machová: Přiblížit se místu. Popisy a metafory míst v poezii Marianne Mooreové

Příspěvek se zaměří na některé z klíčových básnických prostředků, které využívá americká modernistka Marianne Mooreová ve svých básních popisujících místa, ať už konkrétní (Mt. Tacoma, New York) či obecně vymezená (moře, přístavní městečko). Básně Mooreové usilují o dokonalou přesnost pozorování a popisu, kladou důraz na detail, zároveň jsou však místa v nich unikavá, nepoddávají se popisu snadno. Báseň se je pokouší uchopit pomocí metafor, výčtů, vědeckých termínů, kulturních odkazů atd., které se však často jeví jako nedostačující, zkreslující, nepostihující místo v jeho autenticitě a „ryzosti“ (genuineness). Místo má tendenci se v textu stávat metaforou, vzdalovat se od své autentické existence; popis se k němu snaží přiblížit, zároveň však přitahuje pozornost sám k sobě a popisované mu nepřestává unikat.

Zpět na program konference

Úvod > Konference > Mariana Machová: Přiblížit se místu. Popisy a metafory míst v poezii Marianne Mooreové