Martin Pšenička: Cestou kolem bílé zdi. Hřbitov a hospoda v básních Zbyňka Hejdy

Lidský život je v poezii Zbyňka Hejdy zhusta vykreslován jako nikdy nekončící pohyb po cestě mezi dvěma místy: vsí – která je obvykle zastoupena svým středobodem, hospodou – a místem posledního spočinutí, hřbitovem. Venkovská hospoda je tu v nejkonkrétnější podobě dějištěm pohřební hostiny, dálem pak místem rozkoší, které nám dávají možnost alespoň na okamžik zapomenout na naši smrtelnost, a v nejobecnější rovině (například v pozdní básni „Café Francois Ier“) má význam alegorický: je obrazem lidského pobývání na tomto světě. Hřbitov, který se příznačně rozkládá jen krátký kus cesty od této hospody, takřka nadohled, je potom místem, jež nás na naši konečnost neustále upomíná. Příspěvek se soustředí na způsob zobrazování těchto dvou míst v Hejdových básních a jejich vzájemný vztah.

Zpět na program konference

Úvod > Konference > Martin Pšenička: Cestou kolem bílé zdi. Hřbitov a hospoda v básních Zbyňka Hejdy