Umírněnost

Cyklus rozhlasových pořadů Středověké ctnosti se vysílal v roce 2016 u příležitosti výročí 700 let od narození Karla IV. Kolektiv autorů pod vedením Matouše Jalušky vytvořil čtyři tematické cykly o středověkých ctnostech, kterými měl ideální panovník té doby oplývat. Jednalo se o statečnost, moudrost, uměřenost a spravedlnost. Jak jsou zachyceny v české i světové poezii?

Cyklus byl připravován v rámci Ústavu české literatury AV ČR, v. v. i.

 

karelJana Fantysová Matějková: Umírněnost ve Vězení lásky Jeana Froissarta

Vysíláno 16. května 2016

 

Josef Hrdlička: Přenes mě v svém prámě. Láska ve staročeské lyrice
Vysíláno 17. května 2016

 

Matouš Jaluška: Sdílená cizost staročeského Alana
Vysíláno 18. května 2016

 

Matouš Jaluška: Kaplan Ondřej a mnohoznačnost knih
Vysíláno 19. května 2016

 

Josef Hrdlička: Zdechlina útěchy. Sonety Geralda Manley Hopkinse

Vysíláno 20. května 2016