Jan Malura: Město, hora, krajina v raněnovověké poezii – k typologii literární reprezentace míst

Na několika příkladech různých žánrů (laus urbis, poutní píseň, konceptualistická „hornická“ báseň) české, latinské a německé poezie shrnu hlavní metody zprostředkování (tematizace, popisu, konstrukce) míst v básnické a písňové tvorbě humanismu a baroka. Referát bude sledovat obecnější aspekty reprezentace míst a bude se doplňovat s konkrétněji zaměřeným příspěvkem Jakuba Ivánka.

Zpět na program konference

Úvod > Konference > Jan Malura: Město, hora, krajina v raněnovověké poezii – k typologii literární reprezentace míst