Poezie v rozhlase

Na těchto stránkách sledujeme  poezii prezentovanou především v Českém rozhlase.

Básním a básníkům se věnují pořady Důvěrná sdělení Českého rozhlasu Vltava. Ústav české literatury a komparatistiky navázal s Českým rozhlasem spolupráci, která v současnosti pokračuje již několikátým rokem.

Autorský kolektiv, koordinovaný Mgr. Josefem Hrdličkou, Ph.D., z a složený ze studentů komparatistiky, filozofie a příbuzných oborů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, se podílel na velkých cyklech, které obsahují desítky pořadů, zde zpřístupněných:

 

 

Výsledkem této spolupráce je publikace Básně a místa (2015), obsahující v knižní podobě eseje o poezii a CD s vybranými pořady. Knihu vydala v koedici nakladatelství Vydavatelství FF UK a Radioservis. Dále kniha Eseje o poezii a době Karla IV. (2017), která vyšla v koedici Ústavu pro českou literaturu AV ČR a Radioservisu a kniha Hrdinové v básních (2017) vydaná ve Vydavatelství FF UK.

Úvod > Poezie v rozhlase