Poezie v rozhlase

Ústav české literatury a komparatistiky navázal s Českým rozhlasem spolupráci, v jejímž průběhu vzniklo od roku 2013 několik desítek rozhlasových pořadů.

Autorský kolektiv, koordinovaný Josefem Hrdličkou, z a složený ze studentů komparatistiky, filozofie a dalšíchoborů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, se podílel na několika tematicky zaměřených cyklech, které byly vysílány v relacích Důvěrná sdělení a Kontexty.

 

Výsledkem této spolupráce je publikace Básně a místa (2015), obsahující v knižní podobě eseje o poezii a CD s vybranými pořady. Knihu vydala v koedici nakladatelství Vydavatelství FF UK a Radioservis. Dále vznikla kniha Eseje o poezii a době Karla IV. (2017), která vyšla v koedici Ústavu pro českou literaturu AV ČR a Radioservisu a kniha Hrdinové v básních (2017) vydaná ve Vydavatelství FF UK.

Úvod > Poezie v rozhlase