Zvané přednášky

Pozvání na konferenci přijali:

Bill Brown, Chicago

Michel Collot, Paris

Jakub Kornhauser, Kraków

Michael Squire, London

Karel Thein, Praha

Josef Vojvodík, Praha

William Waters, Boston

 

Konference se koná za podpory projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Úvod > Konference > Básně o věcech > Zvané přednášky