Moudrost

Cyklus rozhlasových pořadů Středověké ctnosti se vysílal v roce 2016 u příležitosti výročí 700 let od narození Karla IV. Kolektiv autorů pod vedením Matouše Jalušky vytvořil čtyři tematické cykly o středověkých ctnostech, kterými měl ideální panovník té doby oplývat. Jednalo se o statečnost, moudrost, uměřenost a spravedlnost. Jak jsou zachyceny v české i světové poezii?

Cyklus byl připravován v rámci Ústavu české literatury AV ČR, v. v. i.

 

karelMatouš Jaluška: Moudré milování Václava II.

Vysíláno 9. května 2016

 
Martin Šorm: Zvířecí polyfonie v Nové radě Smila Flašky

Vysíláno 10. května 2016

 
Matouš Jaluška: Opora moudrosti Karla IV.

Vysíláno 11. května 2016

 
Martin Šorm: Apolón z Tyru. Moudrost pod tíhou zoufalství

Vysíláno 12. května 2016

 
Matouš Jaluška: Renesance moudrosti v básních F. Pessoy

Vysíláno 13. května 2016