Ladislav Vít: Hledání formy ‒ metapoetické aspekty Audenových Dopisů z Islandu

V roce 1936 nakladatelství Faber and Faber oslovilo W. H. Audena s lákavou nabídkou. Měl procestovat Island a zachytit zážitky ze svého putování formou cestopisu. Již v útlém věku si Auden zařadil tento ostrov mezi velmi úzký okruh dalších míst, která se v jeho osobní mýtické geografii mohla honosit přízviskem „svatá“. Výsledkem Audenovy cesty však i přes jím proklamované topofilické vazby není chvalozpěv oslavující místní specifičnost a genia loci ostrova. Naopak, snahou příspěvku je doložit, že Audenovy Dopisy z Islandu (Letters from Iceland, 1937) jsou textem, v jehož veršovaných pasážích autor své osobní topofilické pouto cíleně potlačuje. Spíše než oslavou topografické jedinečnosti jsou totiž veršované části Dopisů z Islandu metapoetickým hledáním vhodné formy, při kterém Auden explicitně pojmenovává své dlouhodobé pochybnosti o schopnosti poezie zachycovat specifičnost konkrétních míst, vyjadřovat jejich jedinečnost, a tím je „svatořečit“.

Zpět na program konference

Úvod > Konference > Ladislav Vít: Hledání formy ‒ metapoetické aspekty Audenových Dopisů z Islandu