Program konference

Program mezinárodní konference Básně a místa

Poems and Places International Conference Schedule

27.–29. 1. 2016, Praha

 

Místo konání | Venue: Palác Sweerts-Sporck, Hybernská 3, 110 00, Praha 1 (mapa)

Po každém příspěvku následuje prostor pro diskusi. | A discussion will follow after each paper.

Konference je tlumočena.

Program konference jako pdf zde.

Kompletní anotace příspěvků jako pdf zde.

Doprovodný program zde.

 

Středa | Wed 27. 1. 2015

14:00 Zahájení konference | Conference opening

14:10–14:50 Josef Hrdlička | Místo a pohyb. O spojování míst v básních | Place and Motion: On Linking Places in Poems

14:50–15:20 Ladislav Vít | Hledání formy  metapoetické aspekty Audenových Dopisů z Islandu | A Quest for Form – Meta-poetic Aspects of Auden’s Letters from Iceland

Přestávka na kávu | Coffee break

15:40–16:10 Anne Hultsch | Moře – místo míst | The Sea – The Place of All Places

16:10–16:40 Jiří Jelínek | „A já chodím po Ambaróně, Tauremorně, Aldalómë“. Fiktivní místa v poezii | “And I walk in Ambarona, in Tauremorna, in Aldalómë:” Fictional Places in Poetry

 

Po programu se koná společenský večer spojený se slavnostním uvedením nové publikace Básně a místa. Předpokládaný začátek v 17:00.

A presentation of Básně a místa, a new book of essays on poems of places, will follow in the evening.

 

Čtvrtek | Thu 28. 1. 2015

10:00–10:40 Jan Malura | Město, hora, krajina v raně novověké poezii ‒ k typologii literární reprezentace míst | Town, Mountain and Landscape in Early Modern Times Poetry – Addressing the Typology of the Literary Representation of Places

10:40–11:10 Jakub Ivánek | Básnická reprezentace lázní v literatuře raného novověku (zvlášť na příkladu Karlových Varů) | The Representation of the Spa in the Poetry of Early Modern Times (esp. Karlovy Vary)

11:10–11:40 Matouš Jaluška | Ezra Pound sestupující | Ezra Pound Descending

Přestávka na oběd | Lunch break

13:30–14:00 Zdeněk Smolka | Venkov a město, Beskydy a Ostrava | The Countryside and the City, Beskids and Ostrava

14:00–14:30 Iva Málková | Básně Jaroslava Žily | The Poetry of Jaroslav Žila

14:30–15:00 Petra J. Poncarová | „HallaigSorleyho MacLeana. Báseň a místo | Sorley MacLean’s “Hallaig”: the Poem and the Place

Přestávka na kávu | Coffee break

15:20–16:00 Stephan Pabst | Krajina zapomnění. Poetika Lutze Seilera | Landscapes of Oblivion: Lutz Seiler’s Poetics

16:00–16:30 Michal Špína | Osvobozená geografie. Veliký zpěv Pabla Nerudy | Geography Liberated: Pablo Nerudaʼs Canto General

 

Po programu se koná literární večer s autorským čtením Kazimierze Brakonieckého. 19:30 Literární kavárna Řetězová (mapa).

A reading of Kazimierz Brakoniecki will follow in the evening. 19:30 Literární kavárna Řetězová (map).

 

Pátek | Fri 29. 1. 2015

10:00–10:30 Martin Pšenička | Cestou kolem bílé zdi. Hřbitov a hospoda v básních Zbyňka Hejdy | Walking Along the White Wall: Graveyard and Pub in the Poetry of Zbyněk Hejda

10:30–11:00 Eliška Luhanová | Kam na výlet za Múzami? aneb Kde se zjevují ty, které dovedou vyjevit všechno | Where to Meet Muses? or Where Appear Those Capable of Making Anything Appear

11:00–11:30 Eva Marková | Prostorové aspekty lyriky v gymnaziální výuce literatury | Spatial Aspects of Poetry in High School Didactics

Přestávka na oběd | Lunch break

13:30–14:00 Jan Dvořák | „Mám pauzu na oběd, a tak se jdu projít mezi bzučivě zbarvené taxíky.“ | “Itʼs my lunch hour, so I go for a walk among the hum-colored cabs.”

14:00–14:30 Mariana Machová | Přiblížit se místu. Popisy a metafory míst v poezii Marianne Mooreové | To Approach a Place: Descriptions and Metaphors of Places in the Poetry of Marianne Moore

14:30–15:00 Daniela Theinová | Zapomenutá místa. Táin Bó Cúailnge a poezie irského severu | Forgotten Places: Táin Bó Cúailnge and Poetry from Northern Ireland

Přestávka na kávu | Coffee break

15:20–16:00 Kazimierz Brakoniecki | Epifanie, metafyzika místa, geopoetika | Epiphanies, the Metaphysics of Place, and Geopoetics

16:00–16:30 Antoni Matuszkiewicz | Pokoj s Halleyovou kometou | A Room with the Halleyʼs Comet

16:30–17:00 Závěrečné slovo a diskuse | Closing remarks and discussion

 

V sobotu 30. 1. 2015 se koná výlet po „nesamozřejmých místech“ Prahy. Sraz v 10:00 u kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého na Karlově (mapa). Plánována je náročnější trasa přes Vršovice a Nusle, místy přes obtížnější terén a méně navštěvovaná místa. – V případě nepříznivého počasí se výlet nekoná – sledujte prosím informace na webu, popř. volejte 604 508 379.

On Saturday (January 30 2015) at 10 AM you can join a short trip to „uncommon places“ of Prague. Meeting point: church Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého (map). In case of bad weather the trip might be cancelled. Check information on web or call 00420 604 508 379.

Úvod > Konference > Program konference