Iva Málková: Básně Jaroslava Žily

Básnické sbírky Jaroslava Žily (zvláště Nejstarší žena vsi, 2000; Tereza a jiné texty, 2003), básnická rezonance černobílých fotografií Viktora Koláře (Ostrava, obležené město, 1995) přinášejí momenty lidského života, který určuje také krajina, obrazy chvil, které na druhé straně nabíjí nebo destruují krajinu. Ostravsko a Beskydy, krajiny v „ustrnutích chvíle“, momenty života uchované v krajině, krajinu v záblescích paměti, identitu ve zlomcích prostoru vnímáme jako výchozí hypotézy pro analýzu veršů básníka.

Zpět na program konference

Úvod > Konference > Iva Málková: Básně Jaroslava Žily