Spravedlnost

Cyklus rozhlasových pořadů Středověké ctnosti se vysílal v roce 2016 u příležitosti výročí 700 let od narození Karla IV. Kolektiv autorů pod vedením Matouše Jalušky vytvořil čtyři tematické cykly o středověkých ctnostech, kterými měl ideální panovník té doby oplývat. Jednalo se o statečnost, moudrost, uměřenost a spravedlnost. Jak jsou zachyceny v české i světové poezii?

Cyklus byl připravován v rámci Ústavu české literatury AV ČR, v. v. i.

 

karelMatouš Jaluška: Milostivé odhalení Sibyly z Provence

Vysíláno 23. 5. 2016

 

Josef Hrdlička: Slovo do světa stvořenie
Vysíláno 24. 5. 2016

 

Matouš Jaluška: Svobodný úsudek svaté Kateřiny
Vysíláno 25. 5. 2016

 

Jana Fantysová Matějková: Guillaume de Machaut a spravedlnost českého krále
Vysíláno 26. 5. 2016

 

Matouš Jaluška: William Morris na obranu Guenevery

Vysíláno 27. 5. 2016