Kazimierz Brakoniecki: Epifanie, metafyzika místa, geopoetiky

Příspěvek je osobní rekapitulací a reflexí vývoje básnické tvorby básníka a teoretika Kazimierze Brakonieckého. Místo, prostor a lokálnost jsou v jeho díle centrálními kategoriemi. Tento vývoj je nahlížen jako pozvolný, ale systematický posun od (novo)platónského a (novo)romantického myšlení směrem k zájmu o „metafyzické konkrétno“, k utváření lokálně a geograficky vázané identity. Významné bylo v tomto ohledu setkání s Kennethem Whitem, původcem pojmu „geopoetika“; příspěvek však zároveň poukazuje na odlišnosti jejího pojetí u obou autorů a na specifickou situaci „východoevropského“ regionálního autora z oblasti hluboce zasažené násilím dějin (Varmie a Mazursko, někdejší Prusko), který zároveň nemá nic společného s regionalismem v jeho běžném významu.

Zpět na program konference

Úvod > Konference > Kazimierz Brakoniecki: Epifanie, metafyzika místa, geopoetiky