Jakub Ivánek: Básnická reprezentace lázní v literatuře raného novověku (zvlášť na příkladu Karlových Varů)

Příspěvek se dotkne veršovaných reprezentací lázní v literatuře raného novověku. Tyto texty máme dochovány k několika konkrétním lázeňským místům (Karlovy Vary, Kuks, Teplice, Luhačovice ad.). Vycházely buď jako samostatné tisky, nebo jako přídavky lázeňských příruček, přičemž toto rozdělení zpravidla určuje jejich délku, částečně i obsah básní a jejich charakter. Rozdíly jsou však dány také odlišnou dobou vzniku, a tedy i stylovým zařazením těchto skladeb. Bližší pozornost bude věnována dvěma textům, jež reprezentují Karlovy Vary – Encomion Carolinarum Thermarum… Kaspara Bruschia z roku 1542 a skladbě Der Kaiser-Carls-Bad od Balthasara Ludewiga Trallese z roku 1756. Na nich se ukážou spojitosti i rozdíly v reprezentaci lázní dvou epoch – humanismu a osvícenství.

Zpět na program konference

Úvod > Konference > Jakub Ivánek: Básnická reprezentace lázní v literatuře raného novověku (zvlášť na příkladu Karlových Varů)