Eliška Luhanová: Kam na výlet za Múzami? aneb Kde se zjevují ty, které dovedou vyjevit všechno

V řeckém mytickém univerzu představuje zrození Múz završující moment kosmogonického procesu. Skrze jejich zpěv se celek světa ukazuje v médiu oslavné písně; světový řád, jeho původ i povaha tak „přicházejí ke slovu“, které prostřednictvím inspirovaných básníků může proniknout až k uším smrtelníků. Múzy ovšem v onom pohybu uvádění světa do zjevnosti odkrývají i sebe samotné: básník nezřídka opěvuje i své božské patronky. Múzická řeč se tak stává prvotní půdou reflexivního sebevztahu. Sebezjevení Múz v básních přitom odhaluje též podstatnou vazbu těchto bohyní na některá konkrétní místa řeckého světa, jako je Pierie, Olympos či Helikón – a právě na lokalizaci múzické působnosti a specifický charakter těchto míst se blíže zaměříme v našem příspěvku.

Zpět na program konference

Úvod > Konference > Eliška Luhanová: Kam na výlet za Múzami? aneb Kde se zjevují ty, které dovedou vyjevit všechno